W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu mozna przeczytać w Polityce Prywatności.
Nasze Inspiracje 2019

Stary Testament dzisiaj III - CD MP3

$product['sName']
Cena: 24,00Wykładowca: Kazimierz Barczuk
Rok wydania: 2014
Czas trwania: 5,5 h

 

Dzięki znajomości Starego Testamentu oraz kultury i obyczajów żydowskich otrzymamy nowe światło na omawiane fragmenty Słowa Bożego. Wykłady odkrywają część tajemnicy, o której mówił Jezus w słowach: „one (Pisma) składają świadectwo o mnie” (Ew. Jana 5:39).


TEMATY WYKŁADÓW:

 

1. Przebudzenie 32:50

Przebudzenia w historii Kościoła mają charakter krótkoterminowy. Boże poruszenie przychodzi, ale często bywa zatrzymane. Co zrobić, aby utrzymać przebudzenie na stałe?

 

2. Zakon wolności. Jak mieć dobrą przyszłość? 41:45

Dzięki ofierze Chrystusa nie jesteśmy zbawieni poprzez wypełnianie Zakonu, lecz z łaski. Nowy wymiar wolności mówi nam, jak mogą żyć ludzie odkupieni krwią Baranka.

 

3. Jak być czujnym i roztropnym? 32:41

Jak dziś traktujemy napomnienie z 1 Listu św. Piotra w obliczu zbliżającego się „końca wszystkiego”?

 

4. Początek „rewolucji” w narodzie izraelskim 42:19

Pokaż Bogu w poście i modlitwie, jak bardzo zależy ci na przełomie. On włoży w twoje serce swój plan działania.

 

5. Naród wspomagany przez Boga 35:51

Nie swemu szczęściu czy męstwu Izrael zawdzięczał wybawienie. Przyszło ono z Nieba, by rozgłaszano Imię Boga po całej ziemi.


6. Akt, którego nie trzeba rozumieć 35:24

To nie samo zrozumienie potrzeby zabicia Baranka i pomazanie jego krwią drzwi domów uratowało Izraelitów w Egipcie. Ratunkiem było posłuszeństwo: przyjęcie i zastosowanie tego zalecenia.

 

7. Pascha duchowa i fizyczna 30:32

W Słowie Bożym czytamy o dwóch wyjściach z niewoli, jakie miały miejsce w czasie Święta Przaśników. Czym różniły się te dwa wydarzenia?

 

8. Światło dla narodów 25:12

Jerozolima odegra kluczowe znaczenie w czasie powtórnego przyjścia Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Jakie miejsce zajmuje ona dzisiaj w naszym sercu?


9. Boże serce w odniesieniu do narodu żydowskiego 34:11

Ewangeliczna historia o Synu Marnotrawnym mówi o miłującym ojcu. Przypowieść pokazuje także brak zrozumienia ojcowskiego serca ze strony starszego syna.

 

10. Spotkania Jezusa z pojedynczymi ludźmi 21:12

Na co wskazują nam spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem oraz z faryzeuszem o imieniu Nikodem, o których czytamy w Ewangeliach?

 

 

Dostępne również w:

 

twój koszyk jest pusty

Nie masz jeszcze konta ?

zarejestruj się

koinonia-facebook